Ilustratīvs attēls. Foto: Gustavo Fring.

Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātē (MF) izstrādāts jauns brīvās izvēles studiju kurss "Veselības traucējumi bērniem". Kurss apguvei pieejams gan LU studentiem, gan citiem interesentiem.

“Kurss viegli uztveramā veidā sniegs izpratni par biežāk sastopamiem bērnu veselības traucējumiem, kā arī palīdzēs cilvēkam bez medicīniskas izglītības orientēties situācijā un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi piesaistīt mediķu palīdzību,” stāsta kursa izstrādātāja, LU MF Pediatrijas katedras asociētā profesore Inguna Ebela. Viņa arī skaidro, ka “vairumam vecāku pietrūkst zināšanu par bērnu attīstību, veselību, tās apdraudējumiem un optimālu rīcības izvēli konkrētā problēmsituācijā. Kursā ietverta informācija par atbilstošu uzturu, vakcinēšanu un nelaimes gadījumu profilaksi vairuma novēršamo slimību atvairīšanai, par vienkāršākajām, bet informatīvākajām izmeklēšanas metodēm, par raksturīgiem, viegli atpazīstamiem slimības simptomiem, veselības stāvokļa pasliktināšanās pazīmēm un tuviniekiem ieteicamo rīcības izvēles taktiku. Papildus mācību programmā iekļauti arī jautājumi par bērna tiesību prioritāti veselības aprūpē, kas valstij jāgarantē starptautisku saistību ietvaros.”

LU studentiem studiju kurss tiek piedāvāts “C” daļā, bet ikviens cits interesents tam bez priekšzināšanām varēs reģistrēties kā klausītājs. Kursa apjoms ir 2 kredītpunkti un to ieguvei jākārto noslēguma pārbaudījums - eksāmens. Nodarbības sāksies 17. septembrī un rudens semestra garumā norisināsies ceturtdienās plkst.14.30-16.00 LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19.

“Studiju kursa apguve sniegs jaunajiem vecākiem un ģimenēm tik nepieciešamās zināšanas un prasmes būt kompetentākiem vērtējot savu bērnu veselības stāvokli un būt zinošam atbalstam veselīga dzīves veida uzturēšanai visā ģimenē,” norāda LU prorektors profesors Valdis Segliņš. “Iespēja iegūt šīs zināšanas ir būtisks pienesums sabiedrībai šajā tik sarežģītajā COVID-19 krīzes laikā, kad nereti neziņa rada apmulsumu un veicina neadekvātu rīcību. Zināšanas par bērnu attīstību un veselības traucējumu savlaicīga nošķiršana no dabiskām pārmainām bērna organismā ir viena no iespējām vecākiem gūt sirdsmieru un rast vairāk laika studijām un ikdienas rūpēm,” uzsver V.Segliņš.

Dalīties