Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

No 12. līdz 16. augustam noritēs pieteikšanās doktorantūras studijām medicīnā un farmācijā, iesniedzot pieteikuma dokumentus Latvijas Universitātes (LU) Studiju departamentā.

Doktora studiju programma „Medicīna un farmācija” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs. LU Medicīnas fakultātes doktoranti apgūst pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī, bet studiju noslēgumā saņem starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. 

Studiju un pētniecības darbs noris doktorantiem sadarbojoties fakultātes mācībspēkiem - aktīviem zinātniekiem un praktizējošiem profesionāļiem. Studijām vai veiksmīgai promocijas darba izstrādei fakultāte piedāvā noteiktu periodu pavadīt partneruniversitātēs, zinātniskajos institūtos vai citās organizācijās ārvalstīs, vienlaikus saņemot stipendiju.  

Studijas iespējamas tādās medicīnas apakšnozarēs kā: anatomija, histoloģija un citoloģija, medicīniskā bioķīmija, mikrobioloģija un virusoloģija, normālā fizioloģija, sabiedrības veselība, patoloģija, internā medicīna, pediatrija, neiroloģija, ķirurģija, anestezioloģija un reanimatoloģija, onkoloģija un hematoloģija, medicīnas vēsture, farmakoloģija, kā arī farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija, farmācijas ķīmija, farmakognozija, farmaceitiskā farmakoloģija.  

Pieejamas gan valsts budžeta finansētas, gan maksas studiju vietas, valsts un mecenātu stipendijas.

Pieteikšanās doktorantūras studijām ieplānota no 12. līdz 16. augustam 114. telpā, Raiņa bulvārī 19. Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti. Ceturtdien, 29. augustā, plkst. 15.00, ieplānots iestājpārbaudījums - pārrunas ar programmas uzņemšanas komisiju.

Dalīties