Katedras vadītāja Prof. Gundega Knipše
Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja, 410. kab.
E-pasts: gundega.knipse@lu.lv
Sekretāre laborante

Jeļena Puzina
E-pasts: jelena.puzina@lu.lv

Anatomijas un histoloģijas katedra ir pirmā atjaunotās LU Medicīnas fakultātes katedra. Katedrā veidojas saskaņota saikne starp anatomijas un histoloģijas studiju kursiem, kas ir medicīnas izglītības pamats. 

Katedras vadītājs Prof. Andris Rubins
Pērses iela 14, Rīga
E-pasts: andris.rubins@lu.lv
Sekretāre

Anete Eglīte
E-pasts: anete.eglite@lu.lv

Katedras vadītāja Prof. Baiba Jansone
Jelgavas 3 - Zinātņu māja, 424. kab.
E-pasts: baiba.jansone@lu.lv

Farmakoloģijas katedra nodrošina LU Medicīnas fakultātes studējošo apmācību farmakoloģijā un neirozinātņu jomā.

Katedras galvenais pētījumu virziens ir neirofarmakoloģija, ar fokusu uz jau esošo zāļu vielu un jaunu savienojumu neiroprotektīvās darbības mehānismu izpēti neirodeģeneratīvo slimību dažādos modeļos. Zinātnisko darbu izstrādē tiek iesaistīti studenti, doktoranti un pēcdoktorantūras pētnieki. Katedras docētāji sadarbojas gan ar Latvijas, gan starptautiskām zinātniskām institūcijām, realizējot kopējus pētniecības projektus.

Katedras vadītājs

Prof. Valdis Pīrāgs
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 3, 23. korpuss, Rīga
E-pasts: valdis.pirags@lu.lv

Lietvede Biruta Stumpe
E-pasts: biruta.stumpe@lu.lv
Katedras vadītājs

Asoc. prof. p.i. Arnolds Jezupovs
Latvijas Jūras medicīnas centrs, Patversmes iela 23, Rīga
E-pasts: arnolds.jezupovs@lu.lv

Sekretāre Anna Trušina
E-pasts: anna.trusina@lu.lv
Katedras vadītājs

Prof. Nikolajs Sjakste
Jelgavas iela 1 - Dabas māja, 442. kab.
E-pasts: nikolajs.sjakste@lu.lv

Katedras vadītājs

Asoc. prof. Jānis Eglītis
Latvijas Onkoloģijas centrs, Hipokrāta 4, Rīga
E-pasts: janis.eglitis@lu.lv

Katedras vadītājs Prof. Immanuels Taivans
Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja, 320. kab.
E-pasts: immanuels.taivans@lu.lv
Sekretāre laborante

Ilze Ruķere
E-pasts: ilze.rukere@lu.lv

Katedras vadītāja Prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Gaiļezerā, Juglas iela 20, Rīga
E-pasts: ingrida.rumba-rozenfelde@lu.lv
Sekretāre laborante

Sarmīte Kupča
E-pasts: sarmite.kupca@lu.lv