Katedras vadītāja Prof. Gundega Knipše
E-pasts: gundega.knipse@lu.lv
Sekretāre laborante

Jeļena Puzina
E-pasts: jelena.puzina@lu.lv

Anatomijas un histoloģijas katedra ir pirmā atjaunotās LU Medicīnas fakultātes katedra. Katedrā veidojas saskaņota saikne starp anatomijas un histoloģijas studiju kursiem, kas ir medicīnas izglītības pamats. 

Katedras vadītājs Prof. Andris Rubins
E-pasts: andris.rubins@lu.lv
Sekretāre

Anete Eglīte
E-pasts: anete.eglite@lu.lv

Katedras vadītāja Prof. Baiba Jansone
E-pasts: baiba.jansone@lu.lv

Farmakoloģijas katedra nodrošina LU Medicīnas fakultātes studējošo apmācību farmakoloģijā un neirozinātņu jomā.

Katedras galvenais pētījumu virziens ir neirofarmakoloģija, ar fokusu uz jau esošo zāļu vielu un jaunu savienojumu neiroprotektīvās darbības mehānismu izpēti neirodeģeneratīvo slimību dažādos modeļos. Zinātnisko darbu izstrādē tiek iesaistīti studenti, doktoranti un pēcdoktorantūras pētnieki. Katedras docētāji sadarbojas gan ar Latvijas, gan starptautiskām zinātniskām institūcijām, realizējot kopējus pētniecības projektus.

Katedras vadītājs

Prof. Valdis Pīrāgs
E-pasts: valdis.pirags@lu.lv

Lietvede Biruta Stumpe
E-pasts: biruta.stumpe@lu.lv
Katedras vadītājs

Asoc. prof. p.i. Arnolds Jezupovs
E-pasts: arnolds.jezupovs@lu.lv

Sekretāre Anna Trušina
E-pasts: anna.trusina@lu.lv
Katedras vadītājs

Prof. Nikolajs Sjakste
E-pasts: nikolajs.sjakste@lu.lv

Katedras vadītājs

Asoc. prof. Jānis Eglītis
E-pasts: janis.eglitis@lu.lv

Katedras vadītājs Prof. Immanuels Taivans
E-pasts: immanuels.taivans@lu.lv
Sekretāre laborante

Ilze Ruķere
E-pasts: ilze.rukere@lu.lv

Katedras vadītāja Prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde
E-pasts: ingrida.rumba-rozenfelde@lu.lv
Sekretāre laborante

Sarmīte Kupča
E-pasts: sarmite.kupca@lu.lv