Saziņai:

Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja, 322. kab.
E-pasts: lumedi@lu.lv
Tālrunis: 67033816

Pateicoties Latvijas Universitātes goda doktora, Minhenes Universitātes profesora Teodora Helbriges atbalstam LU Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centrs atklāts 1998. gada 26. novembrī. Centrs kalpo kā klīniskā bāze ne vien Medicīnas fakultātes studējošiem, bet arī Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes topošajiem psihologiem, sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, kā arī jau nozares praktiķiem, kas centrā veic savu profesionālo pilnveidi tālākizglītības formā.

Studentus centrā izglīto multi-sensorās terapijas izmantošanai darbā ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības, kā arī autiskiem un hiperaktīviem bērniem.

2019. gada 17. maijā atklātas centra jaunās mācību telpas LU Zinātņu mājā.

Vadītāja

Gunta Mežakunga
Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja, 412a. kab.
E-pasts: gvc@lu.lv

Lai sekmētu  ārstu un citu ar veselības aprūpē iesaistītu personu profesionālo izaugsmi, kā arī esošo un topošo medicīnas darbinieku iespējas pilnveidoties pētniecības darbā, LU Medicīnas fakultātē 2017. gadā izveidots Tālākizglītības centrs.

Vadītājs

Asoc. prof. Juris Bārzdiņš
Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja, 321. kab.
E-pasts: juris.barzdins@lu.lv

LU Medicīnas fakultātes Veselības vadības un informātikas centrs izveidots 2012. gadā kā platforma projektiem veselības aprūpes organizācijas un vadības, ekonomikas, biomedicīnas un informātikas saskarsmes jomās nolūkā sekmēt veselības vadības un veselības informātikas zinātnes attīstību Latvijā, kā arī piedāvāt šīs jomas ekspertīzi nozares uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm. Centra uzdevums ir arī veicināt profesionālo un pēcdiploma apmācību programmu izveidi un realizāciju medicīnas un citu nozaru studentiem, un veselības aprūpes jomā strādājošiem interdisciplināru kompetenču iegūšanai.