Raiņa bulvārī 19

  • Pieteikumu iesniegšana notiek Rīgā, Raiņa bulv. 19, 114. kabinetā no 12. līdz 16. augustam; 
  • iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti;
  • informācija centrā (ieejas vestibilā) jāsamaksā pieteikšanās maksa 30 EUR apmērā.