Zoom platformā

Sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedra šā gada 9. aprīlī rīko semināru "Baltic Winter School series 2". Semināra mērķis ir informēt studentus, zinātniekus, akadēmiskos darbiniekus un sabiedrību kopumā par zinātnes progresu neirodeģeneratīvo slimību pētniecībā, apzinot iespējas un esošos šķēršļus ātrai efektīvas terapijas izveidei.

Detalizēta informācija