“Scientia est potentia!” jeb “Zināšanas ir spēks!” – ar šādu moto jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina pieteikšanos studentu zinātniskajai konferencei “Mundus et...”, kas notiks šī gada 22.–23. oktobrī. Labāko referātu autori varēs ne tikai pretendēt uz zinātnisku publikāciju rakstu krājumā un interneta žurnālā “Satori”, bet arī iegūt kādu no mērķstipendijām pētījuma turpināšanai.

Vairāk informācijas