2020. gada 25. septembrī plkst.13.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 401.auditorijā, LU Medicīnas un veselības zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē KARĪNA NARBUTE aizstāvēs promocijas darbu "Jaunas farmakoterapeitiskas pieejas, kas mērķētas uz neirodeģeneratīvajiem procesiem" doktora grāda medicīnā iegūšanai medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas nozarē, farmakoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti:
1) Dr.biol. prof. Una Riekstiņa, Latvijas Universitāte;
2) Dr.med. Līga Zvejniece, Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
3) Ph.D. doc. Mikko Airavaara, Helsinku Universitāte, Somija.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Promocijas darba aizstāvēšanu būs iespējams vērot tiešraidē.