Jelgavas iela 3, 401. auditorija

2020. gada 25. septembrī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 401. auditorijā, LU Medicīnas un veselības zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē LĪGA KUNRADE aizstāvēs promocijas darbu "Mezenhimālo cilmes šūnu in vitro modeļsistēmu izveide audu reģenerācijas un pretvēža zāļu piegādes pētījumiem" farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas nozarē, farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti:
1) Dr.med. prof. Baiba Jansone, Latvijas Universitāte;
2) Dr.pharm. Edgars Liepiņš, Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
3) Ph.D. asoc.prof. Augustas Pivoriūnas, Viļņas Gedimina Tehniskā Universitāte, Lietuva.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Promocijas darba aizstāvēšanu būs iespējams vērot tiešraidē.