“Scientia est potentia!” jeb “Zināšanas ir spēks!” – ar šādu moto Latvijas Universitātes Studentu padome (LUSP) organizē studentu zinātnisko konferenci “Initium”, kas notiks šī gada 27. – 28. novembrī.

Par šī gada konferences dalībnieku var kļūt jebkuras augstskolas bakalaura, maģistra vai profesionālās augstākās izglītības programmās studējošais, kurš vēlas iepazīstināt ar savu studiju procesā vai ārpus tā veikto pētījuma rezultātiem un, iespējams, iegūt savu pirmo zinātnisko publikāciju.

Darbi tiks pieņemti četrās sekcijās:
Scientiae Naturalis (Dabas zinātnes)
Scientiae Humanitates (Humanitārās zinātnes)
Scientae Medici et Valetudines (Medicīnas un veselības zinātnes)
Scientiae Sociales (Sociālās zinātnes)

Referātu tēmu pieteikumu iesniegšana paredzēta līdz 2021.gada 27.septembrim, aizpildot konferences mājaslapā veidlapu un iekļaujot tajā savu anotāciju.
Konferences mājaslapas sadaļā “Vadlīnijas”, “Anotāciju vadlīnijas” ir atrodama informācija, ko iekļaut anotācijā, kā arī ir pieejams tās paraugs.

Vairāk par konferences norisi, pieteikumu iesniegšanu un citiem saistošiem jautājumiem var uzzināt konferences mājaslapā https://konference.lusp.lv, kā arī sekojot līdzi aktualitātēm sociālajos tīklos.