Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas pasākumi šogad norisināsies no 23. līdz 24. septembrim.

Pasākuma galvenais vadmotīvs ir “Spēja un iespēja – ilgtspējīgas inovācijas”, akcentējot ikviena entuziasta inovācijas spēju un uzņēmīgumu, īstenojot savas idejas un iesaistoties pasākuma aktivitātēs.

Ideju laboratorijas, inovāciju un tehnoloģiju pēcpusdienas, lekciju cikli – šīs un citas aktivitātes sagaida dalībniekus. Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena notiks jau trešo reizi, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto. Tā ir iespēja iepazīt pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā, dodoties ceļojumā, kura laikā būs iespējams gan izklaidēties, gan uzzināt jaunu, interesantu un vērtīgu informāciju gan par LU notiekošo, gan par zinātnes attīstību kopumā.

Arī šogad viena no pasākuma aktivitātēm būs Zināšanu agora, sniedzot iespēju pētniekiem un studentiem pasaulei prezentēt savus pētnieciskos darbus un ieinteresēt lielāku cilvēku skaitu zinātnē. Zināšanu agoru ir plānots raidīt tiešsaistē.