Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pieteikuma anketa vasaras praksei
Application for summer practiceNorādiet prioritārā secībā 2 specialitātes (no piedāvātajām), kurās vēlētos iziet 2018.gada vasaras praksi
Write in order of priority 2 fields (from the possible), in which you would like to have a summer practice:

1. Studenta iesaistīšanās pētnieciskajā darbā (norādīt publikācijas, dalību pētījumos, dalību konferencēs)
Student’s particiption in research work (list your publications, participating in research and scientific conferences):

2. Studentu līdzdalība MF un LU iekšējo procesu organizēšanā un pasākumos (kā piem., MF Studentu pašpārvalde; Aristotelis, u.c., norādīt konkrēti)
Participation at the Faculty of Medicine and UL internal processes (e.g., FoM Student Council; Aristotelis etc. Specify the title or type of activity):

3. Iemesli, kāpēc vēlaties piedalīties vasaras praksē, cita papildus informācija
Reasons why you would like to take part in summer practice, please specify the reason of selected guest professors, other additional information.:

Vai ir plānota/apstiprināta piedalīšanās citās apmaiņas programmās vai vasaras skolās?
Have you planned to participate or are already accepted in another exchange programme or summer school?

Vācu valodas prasmes līmenis (sertifikāts nav nepieciešams)
Level of German language knowledge (certificate is not necessary)
Valodas pašnovērtējuma tabula / European language levels - Self Assessment Grid

Apliecinu – man nav akadēmisko un maksas parādu / I confirm that I don’t have any academic and financial debts *:Apliecinu