Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Norādiet 2 Universitātes vai prakses vietas (Erasmus + sadarbības universitāšu saraksts), kurās vēlētos studēt apmaiņas programmas ietvaros, prioritārā secībā:
Please point out 2 universities / place of practice (list of Erasmus+ partner universities you will find here), where you would like to study in 1st and 2nd priority:

1. Studenta iesaistīšanās pētnieciskajā darbā (norādīt publikācijas, dalību pētījumos, dalību konferencēs) / Scientific research activities (list of publications, participation in research/ research projects; participation in scientific conferences)

2. Studentu līdzdalība MF un LU iekšējo procesu organizēšanā un pasākumos (kā piem., MF Studentu pašpārvalde; Aristotelis, u.c...norādīt konkrēti) / Participation at the Faculty of Medicine and UL internal processes (e.g., FoM Student Council; Aristotelis etc...specify the title or type of activity)

3. Iemesli, kāpēc vēlaties studēt vai stažēties ārzemēs, kāpēc tieši izvēlētā augstskola / prakses vieta, cita papildus informācija. / Reasons why you would like to study or have an internship in foreign countries, please specify the reason of selected university / place of practice, other additional information.

Apliecinu – man nav akadēmisko un maksas parādu (Confirm – I don’t have academic and financial debts)*:Apliecinu