Uzņemšanas kārtība rezidentūrā

Pieteikšanās rezidentūrā:

Vienoto uzņemšanu rezidentūrā administrē RSU:

Reģistrācijas maksa reģistrējoties elektroniski https://uznemsana-rezidentura.lv15 EUR;

Reģistrējoties klātienē –20 EUR.

Rekvizīti reģistrācijas maksas maksāšanai rezidentūrā:

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
konta nr.: LV02HABA0551000376050

Maksājot reģistrācijas maksu, jānorāda vārds, uzvārds un  "Reflektanta nodeva studijām rezidentūrā".