Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Ņemot vērā augstskolu vienotās uzņemšanas komisijas organizēto pretendentu pieteikšanos rezidentūras studiju programmās, kā rezultātā netika aizpildītas visas no valsts budžeta līdzekļiem finansētās rezidentūras vietas 2019./2020.studiju gadā, izdarīt Veselības ministrijas 2019. gada 28. marta rīkojumā Nr. 76 "Par rezidentūras vietu skaitu  2019./2020. studiju gadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.7. aili šādā redakcijā:

“1.7.

Dermatologs, venerologs

2

1

0”

 

2. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.9. aili šādā redakcijā:

“1.9.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

4

1

1”

 

3. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.10. aili šādā redakcijā:

“1.10.

Gastroenterologs

3

2

2”

 

 

4. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.11. aili šādā redakcijā:

“1.11.

Geriatrs

0

2

2”

 

5. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.17. aili šādā redakcijā:

“1.17.

Kardiologs

4

3

2”

 

6. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.18. aili šādā redakcijā:

“1.18.

Ķirurgs

8

6

6”

 

7. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.21. aili šādā redakcijā:

“1.21.

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

1

1

1”

 

8. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.24. aili šādā redakcijā:

“1.24.

Nefrologs

2

1

1”

 

9. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.26. aili šādā redakcijā:

“1.26.

Neirologs

5

4

4”

 

10. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.27. aili šādā redakcijā:

“1.27.

Oftalmologs

3

2

2”

 

11. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.29. aili šādā redakcijā:

“1.29.

Otolaringologs

2

2

1”

 

12. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.31. aili šādā redakcijā:

“1.31.

Pediatrs

4

3

3”

 

13. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.38. aili šādā redakcijā:

“1.38.

Reimatologs

2

1

1”

 

14. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.41. aili šādā redakcijā:

“1.41.

Sporta ārsts

1

1

0”

 

15. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 1.44. aili šādā redakcijā:

“1.44.

Traumatologs, ortopēds

4

3

3”

 

16. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.1. aili šādā redakcijā:

“2.1.

Bērnu alergologs

0

1

1”

 

17. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.4. aili šādā redakcijā:

“2.4.

Bērnu hematoonkologs

0

1

1”

 

18. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.6. aili šādā redakcijā:

“2.6.

Bērnu kardiologs

0

1

1”

 

19. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.7. aili šādā redakcijā:

“2.7.

Bērnu nefrologs

0

1

1”

 

20. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.9. aili šādā redakcijā:

“2.9.

Bērnu reimatologs

0

1

1”

 

21. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.10. aili šādā redakcijā:

“2.10.

Neonatologs

0

5

5”

 

22. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.12. aili šādā redakcijā:

“2.12.

Tiesu psihiatrijas eksperts

0

2

2”

 

23. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 2.13. aili šādā redakcijā:

“2.13.

Bērnu zobārsts

3

2

2”

 

24. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 3.7. aili šādā redakcijā:

“3.7.

Paliatīvās aprūpes speciālists 

3

2

2”

 

25. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 3.8. aili šādā redakcijā:

“3.8.

Transfuziologs

1

1

1”

 

26. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 3.9. aili šādā redakcijā:

“3.9.

Transplantologs

0

1

1”

 

27. Izteikt rīkojuma 1.punkta tabulas 4. aili šādā redakcijā:

“4.

Rezidentūras vietu skaits

222

194

188”

 

28. Augstskolu vienotās uzņemšanas komisijai līdz 2019. gada 30. jūlijam organizēt pretendentu pieteikšanos rīkojuma 1. punkta tabulas 1.21., 1.41. un 2.11.ailē minētajā rezidentūras studiju programmās.

Atsauce*

Specialitātes
Reaalizē Nr.p.k. Specialitāte Vietu skaits 2019. /2020. studiju gadā Indikatīvais vietu skaits 2020. /2021. studiju gadā
         
  1.  Pamatspecialitāte    
LU/RSU 1.1. Anesteziologs, reanimatologs 15 13
RSU 1.2. Arodveselības un arodslimību ārsts 1 1
LU/RSU 1.3. Asinsvadu ķirurgs 1 0
RSU 1.4. Bērnu ķirurgs 1 1
RSU 1.5. Bērnu neirologs 1 1
RSU 1.6. Bērnu psihiatrs 6 6
LU/RSU 1.7. Dermatologs, venerologs 1 1
LU/RSU 1.8. Endokrinologs 2 2
RSU 1.9. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 1 1
LU/RSU 1.10. Gastroenterologs 2 2
RSU 1.11. Geriatrs 2 2
LU/RSU 1.12. Ginekologs, dzemdību speciālists 3 4
LU/RSU 1.13. Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 50 40
  1.14. Hematologs 2 1
LU/RSU 1.15. Infektologs 2 2
LU/RSU 1.16. Internists 20 17
LU/RSU 1.17. Kardiologs 3 3
LU/RSU 1.18. Ķirurgs 6 6
LU/RSU 1.19. Laboratorijas ārsts 5 5
RSU 1.20. Medicīnas ģenētiķis 1 1
RSU 1.21. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs 2 1
RSU 1.22. Narkologs 4 4
LU/RSU 1.23. Neatliekamās medicīnas ārsts 7 8
LU/RSU 1.24. Nefrologs 1 1
LU/RSU 1.25. Neiroķirurgs 0 1
  1.26. Neirologs 4 4
LU/RSU 1.27. Oftalmologs 2 2
LU/RSU 1.28. Onkologs ķīmijterapeits 3 2
LU/RSU 1.29. Otolaringologs 1 2
LU/RSU 1.30. Patologs 4 3
LU/RSU 1.31. Pediatrs 3 3
RSU 1.32. Plastikas ķirurgs 1 1
LU/RSU 1.33. Pneimonologs 2 2
LU/RSU 1.34. Psihiatrs 7 6
LU/RSU 1.35. Psihoterapeits 2 1
LU/RSU 1.36. Radiologs 6 4
LU/RSU 1.37. Radiologs terapeits 1 2
LU/RSU 1.38. Reimatologs 1 1
RSU 1.39. Sabiedrības veselības ārsts 0 0
LU/RSU 1.40. Sirds ķirurgs 1 0
LU/RSU 1.41. Sporta ārsts 0 1
RSU 1.42. Tiesu medicīnas eksperts 3 3
LU/RSU 1.43. Torakālais ķirurgs 1 0
LU/RSU 1.44. Traumatologs , ortopēds 3 3
LU/RSU 1.45. Urologs 2 1
  2. Apakšspecialitāte    
RSU 2.1. Bērnu alergologs 1 0
RSU 2.2. Bērnu endokrinologs 1 0
RSU 2.3. Bērnu gastroenterologs 1 0
RSU 2.4. Bērnu hematoonkologs 1 0
RSU 2.5. Bērnu infektologs 0 1
RSU 2.6. Bērnu kardiologs 2 1
RSU 2.7. Bērnu nefrologs 1 0
RSU 2.8. Bērnu pneimonologs 1 0
RSU 2.9. Bērnu reimatologs 1 0
LU/RSU 2.10. Neonatologs 5 5
RSU 2.11. Onkoloģijas ginekologs 1 0
RSU 2.12. Tiesu psihiatrijas eksperts 2 2
RSU 2.13. Bērnu zobārsts 2 2
RSU 2.14. Endodontists 1 0
RSU 2.15. Ortodonts 0 2
RSU 2.16. Periodontologs 0 1
RSU 2.17. Zobu protēzists 1 0
  3. Papildspecialitāte    
LU/RSU 3.1. Alergologs 0 0
RSU 3.2. Algologs 3 2
RSU 3.3. Dietologs 0 1
RSU 3.4. Eksperts 6 4
RSU 3.5. Hepatologs 1 0
RSU 3.6. Imunologs 0 0
RSU 3.7. Paliatīvās aprūpes speciālists 2 2
RSU 3.8. Transfuziologs 2 1
RSU 3.9. Transplantologs 1 0
  4.  Rezidentūras vietu skaits 222 189

 

*Atsauce

Maksas studiju vietu skaits II līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju pogrammā "MEDICĪNA"

  Specialitāte Studiju vietu skaits 
1 Anesteziologs, reanimatologs 5
2 Asinsvadu ķirurgs 0
3 Dermatologs, venerologs 5
4 Endokrinologs 3
5 Gastroenterologs 2
6 Ginekologs, dzemdību speciālists 4
7 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 3
8 Infektologs 0
9 Internists 5
10 Kardiologs 5
11 Ķirurgs 4
12 Laboratorijas ārsts 2
13 Neatliekamās medicīnas ārsts 5
14 Nefrologs 2
15 Neiroķirurgs 0
16 Oftalmologs 4
17 Onkologs ķīmijterapeits 1
18 Otolaringologs 3
19 Patologs 2
20 Pediatrs 3
21 Pneimonologs 2
22 Psihiatrs 3
23 Psihoterapeits 3
24 Radiologs 5
25 Radiologs terapeits 0
26 Reimatologs 2
27 Sirds ķirurgs 0
28 Sporta ārsts 2
29 Torakālais ķirurgs 0
30 Traumatologs , ortopēds 5
31 Urologs 2
  Apakšspecialitāte  
32 Neonatologs 2
  Papildspecialitāte  
33 Alergologs 1
34 Osteopāts 8

Iegūstamā kvalifikācija: ārsta profesionālā kvalifikācija vienā no specialitātēm
Studiju programmas direktors: Dr.med., asoc.prof. Dainis Krieviņš
Studiju programmas akreditācijas termiņš: līdz 31.05.2019
Studiju programmas forma: PLK

Studiju vietas par valsts budžeta un personīgiem līdzekļiem.

 

Kontakti

Rezidentūras attīstības programma 
Aspazijas bulvārī 5, 2. stāvā 224. telpa (ieeja no pagalma)  
Tālr.: 67034779
Rezidentūras attīstības programmas vadītāja 
Anda Požarnova 
Tālr.: 29113308 
e-pasts – Anda.Pozarnova@lu.lv 
sekretāre 
Gunta Ozoliņa 
e-pasts – Gunta.Ozolina@lu.lv

Pieņemšanas laiks: 10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00