Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesore Vija Zaiga Kluša, Dr. hab.med.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.11.2018
Personīga informācija 
Vārds:Vija Zaiga Kluša, Prof., Dr. habil. med.
Adrese:Jelgavas iela 1, Rīga, Latvija
E-pasts:vija.klusa@lu.lv 
Nodarbošanās
2017 - līdz šimProfesore, LU Medicīnas fakultāte
1998-2017

Profesore, Farmakoloģijas katedras vadītāja, LU Medicīnas fakultāte

1987-1998

Farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Latvijas Organiskās  sintēzes institūtā (OSI)

1978-1987

Peptīdu molekulārās bioloģijas un farmakoloģijas laboratorijas  vadītāja OSI

1974-1978

Vecākā zinātniskā līdzstrādniece OSI

1969-1974 Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece OSI
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
1998-pašlaik Profesore, Medicīnas fakultāte, Latvijas Universitāte
1993 Profesore, Latvijas Organiskās sintēzes institūts
1992--pašlaik LZA akadēmiķe
1992 LR zinātniskā grāda nostrifikācija – Dr.habil.med.
1984 Medicīnas zinātņu doktore
1968 Medicīnas zinātņu kandidāte (Dr.med.)
Izglītība
1992 Pēcdoktorantūras studijas. Stokholmas Universitāte, Stokholma, Zviedrija (peptīdu neiroķīmija, Prof. T.Bartfai)
1990 Pēcdoktorantūras studijas. ČSSR ZA Organiskās ķīmijas un bioķīmijas institūts, Prāga, ČSSR (atmiņas farmakoloģija, Dr.med. T.Barth, Dr.med. J.Škopkova)
1984 Pēcdoktorantūras studijas. VDR ZA Zāļu pētījumu institūts, Berlīne, VDR (stresa farmakoloģija, Prof. P.Oehme)
1978 Pēcdoktorantūras studijas. Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Fizioloģijas institūts, Sofija, Bulgārija (vazoaktīvie peptīdi, Prof. V. Petkovs)
1968-1970 Pēcdoktorantūras studijas. Farmakoloģijas laboratorija, LZA Organiskās sintēzes institūts, Rīga, Latvija  (neirofarmakoloģija, Dr.med. A.Ķimenis)
1964-1967

Aspirantūra (doktorantūra) LZA Organiskās sintēzes institūtā

1964

Rīgas Medicīnas institūts,  Ārstniecības fakultāte

Apbalvojumi

2013

Triju Zvaigžņu ordenis, 3.šķira

2010

LU Gada balva par zinātniskās skolas izveidošanu

2010

Goda biedre Igaunijas Farmakoloģijas  biedrībā

2008

Solomona Hillera balva par darbu kopu „Farmakoloģiskie pētījumi: dioksonijs, peptīdi, dihidropiridīni, mildronāts” (LZA, A/s „Grindeks”, Bomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts)

2001 LZA un A/s  "Grindex" balva, Zelta Pūces medaļa
1998

Osvalda Šmīdeberga plakete,  Tartu Universitāte, Igaunija

1998

Dāvida H.Grindeļa medaļa un balva A/s „Grindeks”

1997

Solomona Hillera medaļa,  Latvijas Organiskās sintēzes institūts

1996

LZA Prezidija prēmija par monogrāfiju “Peptīdi – smadzeņu funkciju regulētāji”  (krievu val.),  Zinātne, Rīga

1981

PSRS Valsts prēmija par peptīdu un proteīnu pētījumiem

1977

LZA Prezidija prēmija par hormonu un receptoru molekulāro mehānismu modelēšanu

1970 LZA Prezidija prēmija par pretgripas preparāta midantāna farmakoloģiskiem pētījumiem.
1970 - 1980 PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes 3 bronzas medaļas par sasniegumiem peptīdu pētījumos
1967 LZA Prezidija prēmija par oriģināla miorelaksanta dioksonija pētījumiem
Zinātniskie projekti
2010-2012 ESF projekts „Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām”. Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031; 2010-12.2012 ”
2009-2012 LZP grants ‘Uz mitohondrijiem mērķētu mazo molekulu reģeneratīvie efekti neirodeģenerācijas modeļos’, Nr. 09.1025  (LU Nr. Z-6173-840), vadītāja

2008-2009

LU pētniecības projekts ‘Neirogliālās šūnas kā neiroprotektīvo vielu darbības  mērķis’, Nr.LU-2009/ZP-94., vadītāja
2005-2008 LZP grants ‘Jaunas stratēģijas anti-HIV terapijas izraisīto neiro- un kardiomiopātiju protekcijā’, Nr.05.1418 (LU Nr.836), vadītāja
2007-2008 LU Pētniecības projekts ‘Uz mitohondrijiem mērķētās farmakoterapijas efektivitāte multiplās sklerozes modelī’. Nr. 2007/ZP-28, vadītāja

2005-2006

LU pētniecības projekts ‘Stresa izraisītie neiroķīmisko procesu  traucējumi un to  protekcijas/reversijas iespējas: mitohondriji kā mērķis’, vadītāja

2001-2004

LZP grants ‘Melanokortīnu kā vielu atkarības regulātoru izraisītie neiroķīmiskie un uzvedības procesi’, Nr.01.0037, LU identifikācijas Nr.459, vadītāja

2004-2005

LU Pētniecības projektu ‘Atkarību izraisošo vielu melanokortīnerģisko signālmehānismu pētījumi’, Nr. LU-3 un LU-7, vadītāja

2000-2002

LU Zinātniskās un tehniskās kooperācijas ar (Upsalas Universitāti,  Zviedrija) finansiālās palīdzības grants Nr. 1874, vadītāja

1997-2000

LZP grants ‘Aminoskābes saturošu  peptidomimētiķu neirotrofās un  antineirotoksiskās darbības mehānismu  pētījumi’, Nr.96.698, vadītāja

1995-2000

Howard Hughes Medical Institute (ASV) grants ‘Pharmacological Studies on Melanocortin Receptor  Subtypes’, HHMI Nr.75195-542601, vadītāja

1994-1996

LZP granta ‘Jauna tipa kognitīvo funkciju stimulējošas vielas: uzvedības un intracelulāro procesu pētījumi’, Nr.93.439, vadītāja

1991-1993

LZP granta ‘Nervu un miokarda šūnu funkcionālo mehānismu pētījumi hipoksijas, stresa, novecošanās un citos aversīvos apstakļos un attiecīgo endogēno un eksogēno korektoru meklējumi’. Nr.90.428, vadītāja
Profesionālās biedrības

1995-pašlaik

Ņujorkas Zinātņu Akadēmija, locekle

2007-pašlaik

Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmija, biedre

2012-pašlaik

European Brain Council, Nacionālās darbības grupa, dalībniece

2010-pašlaik

Latvijas Farmakoloģijas biedrība, viceprezidente

1994 -2010

Latvijas Farmakoloģijas biedrība, prezidente

2004-pašlaik

L’OREAL Baltijas stipendijas „Women in Science” ( UNESCO Latvian National  Committee and Latvian Academy of Sciences), žūrijas komitejas locekle

2004-2007

Baltijas Asamblejas Balvu literatūrā, mākslā un zinātnē Latvijas Nacionālās  žūrijas  komitejas locekle

2002—2012

UNESCO/Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas Nacionālās Komisijas zinātniskās programmas locekle

2001-pašlaik    

LU Profesoru padomes medicīnā, priekšsēdētāja
2000-pašlaik LU MF  Promocijas padomes medicīnā un farmācijā locekle

2009-pašlaik

Konsultatīvās komisijas biomedicīnā priekšsēdētāja

2009-2011

LU  Šķīrējtiesas locekle

2005-pašlaik

LU Medicīnas fakultātes (MF) Farmācijas studiju programmas maģistrantu un bakalauru eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja 

1998 –pašlaik

Zinātniskās ētikas komisijas vadītāja/locekle

1993-2003

Balt-LASA (Baltic Laboratory Animal Science Association) –  Laboratorijas dzīvnieku zinātnes Baltijas asociācija, prezidente

FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) – Laboratorijas dzīvnieku zinātnes Eiropas asociāciju federācija, Valdes locekle

1993-2002

ICLAS (International Council for Laboratory Animal Science) (Valdes locekle, atbildīga par laboratorijas dzīvnieku zinātnes izglītību Eiropā)

1995-2003

Latvijas Zinātņu padomes Ekspertu komitejas Medicīnas zinātnēs eksperte

1993-pašlaik

Latvijas Organiskās Sintēzes Institūta Zinātniskās padomes locekle

Redkolēģijas locekle
1991-pašlaik

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, B daļa

1993- 2003

Baltic Journal for Laboratory Animals

1992- 1999

Acta Medica Baltica

1991-1996

Advances in Neuroimmunology 

Publikācijas

Vairāk kā 250; monogrāfijas 3; konferenču tēzes > 500

Patenti

3 (WO2010124873 A8; EP0499983 A1; WO2007021164 A1)

Pētniecisko darbu vadīšana

15 doktora (Dr. rer. nat.), 30 medicīnas (Dr. med.), bakalaura un maģistra darbu vadīšana (medicīnas, farmācijas un bioloģijas studentiem), pašlaik - 1 doktorantūras students.

Pedagoģiskais darbs

Studiju kursi Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē: Farmakoloģija I (A daļa, 4.5 ECTS kredītpunkti), Farmakoloģija II (A daļa, 4.5 ECTS kredītpunkti)