Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par Medicīnas fakultāti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.06.2018.

Studiju programmas

Visas studiju programmas ir ļoti mūsdienīgas, jo veidotas, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un Skandināvijas valstu pieredzi. Studiju process ir demokrātisks un atvērts, tā pamatā ir princips – studiju centrā ir students. Turklāt paralēli obligāti apgūstamajiem studiju kursiem, LU MF piedāvā visplašākās iespējas C (izvēles) daļas ietvaros apgūt kursus, kas nav tieši saistīti ar specialitāti, bet būs noderīgi turpmākajā profesionālajā darbībā, piemēram, svešvalodas, psiholoģija, ekonomika un juridiskie priekšmeti. LU MF piedāvā šādas akreditētas studiju programmas:

Pamatstudijas:

 • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība”
 • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstniecība” (angļu valodā - ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs)
 • bakalaura studiju programma „Farmācija”
 • profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”
 • profesionālā bakalaura studiju programma „Radiogrāfija”
 • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Zobārstniecība” (mācību valoda – angļu)

 Augstākā līmeņa studijas:

 • maģistra studiju programma „Farmācija”
 • maģistra studiju programma „Māszinības”

 Doktorantūra:

 • doktora studiju programma „Medicīna un farmācija”

Katedras, centri un docētāju grupas

 • LU MF darbojas šādas katedras, centri un docētāju grupas:
 • Anatomijas un histoloģijas katedra
 • Dermatoveneroloģijas katedra
 • Farmakoloģijas katedra
 • Internās medicīnas katedra
 • Ķirurģijas katedra
 • Medicīnas bioķīmijas katedra
 • Onkoloģijas katedra
 • Patoloģijas katedra
 • Pediatrijas katedra
 • Sociālās Pediatrijas centrs
 • Tālākizglītības centrs
 • Veselības vadības un informātikas centrs
 • Mikrobioloģijas docētāju grupa
 • Dzemdniecības un ginekoloģijas docētāju grupa
 • Farmācijas docētāju grupa
 • Neiroloģijas docētāju grupa
 • Psihiatrijas docētāju grupa
 • Ortopēdijas docētāju grupa
 • Māszinību docētāju grupa

Prakse

Neatņemama un būtiska studiju sastāvdaļa ir praktiskās nodarbības un prakse, kas sākas jau 3. studiju gadā. LU MF studentu prakses notiek Rīgas vadošajās klīnikās un ārstniecības iestādēs. Pētniecības jomā notiek arī plaša sadarbība ar daudzām zinātniskajām institūcijām Latvijā, kas studentiem dod iespēju nostiprināt akadēmiskās zināšanas un motivē padziļināti pievērsties zinātnes attīstības veicināšanai un iesaistīties zinātniski pētnieciskos projektos.

LU MF studenti katru gadu piedalās ES izglītības programmās LLP/ERASMUS, kas piedāvā studentiem iespēju no 3 mēnešiem līdz pilnam akadēmiskajam gadam studēt kādā citā ES dalībvalsts augstskolā. Šīs programmas ietvaros fakultātei ir izveidojusies īpaši cieša sadarbība ar Karolinskas institūtu Stokholmā (Zviedrija) un Upsalas Universitāti (Zviedrija).  

Mācībspēki

Līdzās atzītiem Latvijas medicīnas nozares korifejiem, LU MF strādā arī daudz jaunu un talantīgu pasniedzēju, lasīt lekcijas ierodas arī vieslektori no Zviedrijas, Vācijas un ASV, kas ļauj studentiem apgūt ne vien jaunākās teorētiskās zināšanas, bet uzzināt vairāk par jaunākajām tendencēm nozarē pasaulē. LU MF vadošo mācībspēku vidū ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, prof. Ingrīda Rumba – Rozenfelde, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Interno slimību klīnikas vadītājs prof. Valdis Pīrāgs, Ķirurģijas katedras vadītājs asoc. prof. Arnolds Jezupovs, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloģijas centra vadītājs prof. Andrejs Ērglis, Infekcijas uzraudzības dienesta vadītājs prof. Uga Dumpis u.c. Fakultātē kopumā strādā 122 mācībspēki, no kuriem 3 ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi, 7 korespondētājlocekļi, 13 profesori, 18 asociētie profesori, 21 docents, 6 viesprofesori, 5 privātdocenti u.c.

Studenti

2017./2018. akadēmiskajā gadā LU MF mācās 1077 studenti, to skaitā ārzemnieki no Somijas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Igaunijas, Šveices, Francijas, ASV, Grieķijas, Krievijas, Itālijas, Pakistānas, Indijas, Sīrijas, Izraēlas, Nīderlandes, Rumānijas, Jamaikas. Ar katru gadu studējošo skaits fakultātē stabili audzis, un pašlaik ik gadu LU MF uzņem aptuveni 200 jaunus studentus.