Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātniskais pulciņš (LUTOSZP)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.11.2013

2013. gada 5. martā prof. K. Kalnbērza vadībā un ar vecāko kursu studentu iniciatīvu tika izveidots LU MF Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātniskais pulciņš, kura mērķis – dot iespēju studentiem papildus studijām padziļināti apgūt traumatoloģijas un ortopēdijasteoriju un praksi. Pulciņš sniedz iespēju studentam iepazīties ar reālo klīnisko vidi slimnīcā. Pretimnākošie ārsti un profesori vienmēr ir gatavi paskaidrot, pamācīt praktiski un sniegt padomus.

Pulciņa darbību organizē studenti,mācību plānu iepriekš saskaņojot ar prof. K. Kalnbērzu. Tiek organizēti akadēmiski semināri, kuros ar pašu sagatavotām lekcijām uzstājās studenti. Studentiem labprāt lekcijas lasa arī ārsti. Tiek organizētas arī praktiskās nodarbības, kur pieredzējušu ārstu vadībā studenti apgūst desmurģijas, siešanas, šūšanas iemaņas, primārās iemaņas operāciju zālē, mācās operāciju s instrumentus un to pielietojumu. Šajā semestrī pulciņā tiek plānotas sekojošas aktivitātes:

  • Studentu sagatavoto lekciju prezentēšana;
  • Operāciju prezentēšana ( operācijas plānošana, norise);
  • Praktiskās nodarbības:

-          Pirmie soļi operācijas zālē;

-          Desmurģija;

-          Biežāk pielietojamie oper- instrumenti traumatoloģijā un ortopēdijā, vertebroķirurģijā;

-          Mezglošanas mācība;

-          Šūšana;

-          Teipošana;

-          Pacienta pareiza pozicionēšana uz operāciju galda pie dažādām operācijām;

-          Šinēšana, ģipsēšana.

  • Profesoru, ārstu lekcijas par aktuālākajām tēmām ortopēdijā, traumatoloģijā, sporta medicīnā, vertebroķirurģijā, plaukstas ķirurģija. -prof. K. Kalnbērzs; Dr. V Zatlers, Dr. V. Gončars, Dr. S. Zadorožnijs, Dr. Zēbolds, Dr. Studers, Dr. A.Gulbis.
  • Labākajiem un centīgākajiem studentiem būs iespēja asistēt operācijās.
  • Mācības darbam ar Agva Orthopaedic tools - preoperatīvās prognozes un mērījumu veikšana ar specializētu programmu.
  • Rentgena kā diagnostikas metodes pielietošana traumatoloģijā un ortopēdijā.
  • Fizioterapijas pamati pēcoperācijas periodā.

 

LU Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātniskā pulciņa sanāksme

2013. gada 15. novembrī, plkst. 15.00, Traumatoloģijas un ortopēdijas  slimnīcā,   Traumatoloģijas un Ortopēdijas katedras telpās notiks  LUTOSZP sanāksme.

Sanāksmes programma:

1.       Organizatoriskā daļa ( no plkst. 15:00- 16:00):

-         Jaunā darba plāna koriģēšana, apstiprināšana;

-         Praktisko nodarbību formāta analizēšana;

-         Iespēju apzināšanas.

2.       Izglītojošā daļa (16:00-17:00):

-         Lekcija : „Ārējās fiksācijas aparāts, vēsture”. ( prof. K. Kalnbērzs), diskusija.

3.       Noslēguma daļa: ( 17:00-17:15):

-         Nākošās tikšanās reizes saturisks izklāstījums;

-         Fotografēšanās

 

Kontaktpersona:

LU, MF 5. kaursa students Edgars Ginevičs

Mob.tālr. nr. +371 27855446

E-pasti: edgars.ginevics@gmail.com vai ortotraumas.lu@gmail.com